Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (każdej osoby korzystającej ze strony) strony internetowej www.jarzeba.pl jest adwokat Justyna Jarzęba Kancelaria Adwokacka ul. Sadka 26, 30-690 Kraków NIP: 6792833947, REGON: 520146327 (Kancelaria)
 2. Dane osobowe udostępnione w przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”).
 3. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy podaje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania formularza do Kancelarii.
 4. Użytkownik w formularzu kontaktowym podaje swoje imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mai i telefon. Użytkownik może dobrowolnie podać także inne dane dotyczące jego sprawy w związku z zapytaniem do Kancelarii, w tym w formie załączonego pliku.
 5. Dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Uzyskane przez formularz kontaktowy dane osobowe nie są wykorzystywane przez Kancelarię w celach marketingowych, poza sytuacją, gdy informacje o charakterze marketingowym lub zbliżonym służyć mają bezpośrednio odpowiedzi na zadane przez Użytkownika zapytanie o ofertę Kancelarii.
 6. Dane użytkownika przetwarzane są nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 8. Użytkownikowi, który podał dane osobowe w formularzu kontaktowym przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych (prawo wglądu i otrzymania kopii danych)

– prawo żądania sprostowania danych

– prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

– prawo do przeniesienia danych (do innego administrator

W tym celu należy wysłać stosowną informację mailowo na adres kancelaria@jarzeba.pl

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

 1. Strona używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki (zwykle tekstowe) zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.

Informacje zbierane za pomocą technologii cookies mogą obejmować dane dotyczące:

– wizyty użytkownika na Stronie (dziennik/zdarzenia) – tj. data oraz czas korzystania ze Strony (lub jej podstron) przez użytkownika;

– urządzenia i lokalizacji użytkownika – tj. adres IP, nazwę domeny, nazwę i wersję przeglądarki, nazwę i wersję systemu operacyjnego urządzenia, z którego użytkownik korzysta.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz umożliwiają śledzenie na niej ruchu. Dane mogą być użyte do analizy zachowań statystycznych Użytkowników na stronie Kancelarii. W celu analizy zachowań użytkowników Kancelaria może używać Google Analytics.
 2. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie „cookies” zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej. Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie Kancelarii.

 

Skontaktuj się ze mną

Kontakt

Dane do kontaktu
Telefon
Adres

ul. Retoryka nr 3/2
31-108 Kraków

Formularz kontaktowy

  Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności *

  * pola obowiązkowe